Välkommen till Hörneforsdagen

Hörneforsdagen började i slutet av 1980-talet som enbart en löpartävling, Hörneforsrundan. Denna tävling utvecklades efter hand av bröderna Anders och Dan-Åke Lindkvist till ett av Västerbottens Grand Prix mest populära tävlingar och hade som mest över 400 deltagare. I början av 2000-talet lades tävlingen ned och ersattes av Hörneforsdagen med marknadsstånd och försäljning.

Under de senaste åren har Hörneforsdagen arrangerats av den lokala företagarföreningen HUFF, men övertas från och med 2017 av Hörnefors idrottsförening som arrangerar dagen som ett samarrangemang med lokala föreningar och företag.


Hörneforsdagen öppnar 10.00 och pågår i år fram till 24.00.