» Tävlingsinformation Hörneforsrundan

Anmälan och avgifter
Föranmälan via Hörnefors IF ́s hemsida www.horneforsdagen.se

Avgift föranmälan:
10 km 100 kr vuxna
5 km 100 kr vuxna
5 km 50 kr barn
1,5 km 50 kr barn

Barn är man upp till 12 år.
Föranmälan stänger fredag kl. 12.00
Anmälan på plats i Bråvallahallens entré 13.00-13.30

Avgift anmälan på plats:
10 km 150 kr vuxna
5 km 150 kr vuxna
5 km 75 kr barn
1,5 km 75 kr barn

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas i Bråvallahallens entré 13.00-13.45

Starttid
Hörneforsrundan startar 14.00 utanför Kommunkontoret.

Banan
För samtliga klasser är start utanför Kommunkontoret och målgång vid ICA. Bansträckningarna finns på HIF ́s hemsida www.horneforsdagen.se

Ombyte och dusch
Det finns möjlighet till ombyte och dusch i Bråvallahallen som är öppen mellan 13.00- 16.00.

Vätskekontroll
Vätskekontroll finns utefter banan, vid Församlingsgården, samt efter målgången.

Prisutdelning
Hörneforsrundans prisutdelning sker från stora scenen 15.30. Varje deltagare som fullföljer rundan erhåller medalj.