Anmälan till marknaden

Strömmöjligheter
Uttag med 220 volt, flera utgångar med 16 A från Hälsocentralen, ICA, Familjecentralen samt hyreshusen.
Önskad plats vid Bruksgatan nr 1-58
A = Fotbollsplanen i parken
B = Västermalmsparken
C = Loppisstigen genom Västermalmsparken nr 60
D = Scen och mattorg på gamla Apotekstomten (platser kommer att tilldelas beroende på mängden utställare)

* Obligatoriskt

* Namn/Organisation:

* Telefon:

* E-post:

* Önskad plats:

* Antal platser:

* Jag säljer följande: